Karin Molin

Auktoriserad socionom, ICF coach.
Livscoach, utbildare i lösningsfokuserat förhållningssätt, handledare i sorgbearbetning, ” hyrsocionom”, dr Bach ÖrtterapeutJag har verkat som socionom sedan 1991. Mina år inom yrket har präglats av ständig fortbildning och fördjupning inom den lösningsfokuserade arbetsmodellen och coaching såväl inom offentlig sektor; skola, socialtjänst, sjukvård samt inom den privata företagarsfären. Jag har många års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, huvudsakligen inom barn och familj, men även familjerätt, missbruksvård mm, både på myndigheten och i behandlarrollen.

Jag har drivit mitt företag KM Coaching & Personlig Utveckling sedan 2003. Jag har varvat konsultuppdrag inom socialtjänsten med perioder med uppdrag som utbildare inom lösningsfokuserat förhållningssätt.  

Jag vill med ett helhetstänkande medverka till att människor mår bra i kropp och själ, tror på sig själva, har balans i livet, hittar sina mål och når sin fulla potential. Förändringsarbete från individ- till grupp- till organisations till samhällsnivå.

Sessioner:
- Individuell livscoaching
- Coaching till dig som förälder
- Coaching och vägledning för unga människor
- Stöd till dig som är anhörig till missbrukare
- Dr Bach blomsterterapi, helande örter för själen

Fråga mig gärna om…
- Föräldracoaching
- Coachande samtal för unga människor
- Hur får vi med oss ” besvärliga” anhöriga i vården kring brukare så att det blir samarbete för
  brukarens bästa?
- Att vara anhörig till missbrukare- hur hitta vägen till ett liv med kvalité
- Spelberoende
- Utbildningar i Lösningsfokuserat förhållningssätt
- Uppdrag som ”hyrsocionom” för kortare eller längre uppdrag

 
Kontakt:
Karin Molin
Mobil: 070- 397 88 62
E-mail: karinmolin66@gmail.com